Registrirajte se
sadržaj Kategorije
Skip Navigation Links.
vezani prilozi
- Članak
popis dugotrajne imovine

Popis dugotrajne imovine ustrojava se prilikom stjecanja radnje, obrta, slobodnog zanimanja i drugog ili na početku obavljanja samostalne djelatnosti, a vodi se neprekidno tijekom obavljanja djelatnosti do otuđenja ili likvidacije djelatnosti.


- Definicija
tko je poduzetnik?

Poduzetnikom se smatra pravna ili fizička osoba koja


- Članak
značenje isporuke dobara

Isporukom dobara poduzetnik ili njegov opunomoćenik omogućuje kupcu ili njegovu opunomoćeniku raspolaganje tim dobrima.

Isporukom dobara smatraju se i:


- Definicija
što se smatra tuzemstvom?

Tuzemstvom se smatra teritorij


- Mišljenje Ministarstva financija
porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju
Pitanje:
Da li je poduzetnik dužan na 30% vrijednosti amortizacije automobila obračunati PDV?

- Mišljenje TENA-BE d.o.o.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Od 01.01.2012. na snagu stupa „Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza“.  Navedeni Zakon uređuje rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem u cilju suzbijanja zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza na ugovore sklopljene nakon 31.12.2011. Što znači da se ne odnosi na ugovore sklopljene prije tog roka.
vezani Propisi
Nije pronađen niti jedan propis.
naši projekti